Dinsdagmiddag is er kerk schoonmaken, groep 3.

Donderdagmiddag wordt De Wegwijzer in elkaar gezet in de Burekapel.

Donderdagavond is er kerkbestuursvergadering in de pastorie.

Vrijdagmorgen is er bijeenkomst van de pastoraatsgroep.

Zaterdagavond is er om zeven uur oefenen voor de kinderen voor de zondagviering.

Zondag is er om tien uur een Vaderdag gezinsviering met Agatha Wetting en het Kinderkoor.

De kerk is dagelijks geopend voor bezichtiging van twee tot vijf uur.