• Maandagavond 19.30 uur is er overleg in de Burekapel met de koffieschenkgroep en de schoonmaakgroepen.
  • Dinsdagmorgen wordt de 2e expositie geplaatst in de Burekapel.
  • Dinsdagmiddag is er kerkschoonmaken groep 2.
  • Woensdagmorgen om 9.30 uur is er een stiltewandeling in Nes, startpunt Hervormde kerk.
  • Donderdagmorgen is er een 10.00 uur eucharistieviering in de Burekapel met pastoor Nota. Na de viering is er afsluitend een kopje koffie.
  • Vrijdagmorgen om 10 uur is er een bijeenkomst van de bezoekersgroep in de Burekapel.
  • Zaterdagavond is er om 17.00 uur een Duitse mis verzorgd door het pastoraal team van Caritas Münster.
  • Zondag is er om 10.00 uur een eucharistieviering met pastoor Henk Nota en het Sint Clemenskoor.
  • De kerk is dagelijks open voor bezichtiging van 2 tot 5 uur.
  • En de Mariakapel is dagelijks open van 9 tot 5 uur.