• Dinsdagmiddag is er kerkschoonmaken groep 1.
  • Woensdagmiddag is er een stiltewandeling van ongeveer 45 minuten vanuit de Sint Clemenskerk.
    De aanvang is 14.00 uur en iedereen is welkom, na afloop is er koffie in de Burekapel.
  • Woensdagavond is er om half acht bestuursvergadering van het Kerkbestuur in de Burekapel.
  • Donderdagmorgen is er een 10.00 uur Eucharistieviering in de Burekapel met pastoor Nota. Na de viering is er afsluitend een kopje koffie.
  • Zondag is er om 10.00 uur een eucharistieviering met pastoor Henk Nota en organist Ard Lukassen.
  • Na afloop is er een doopviering voor dopeling Johannes Nicholas, zoon van Pieter Mosterman en Lauren Tabolinsky.
  • De kerk is dagelijks open voor bezichtiging van 2 tot 5 uur.