Mededelingen:

  • Woensdagavond om 7 uur is er vergadering van het parochiebestuur in de pastorie.
  • Vrijdag is pastor Neeltsje Bouma op Ameland voor onder andere ziekenpastoraat.
  • Vrijdagmorgen om 10 uur is er vergadering van de pastoraatsgroep in de pastorie.
  • Zondagmorgen, met Pinksteren, is er om 10 uur een woord- en communieviering met Anneke Mosterman, het Sint Clemenskoor en organist Ard Lukassen.
  • Na de viering is er koffie in de Soos. U bent van harte welkom.