• Donderdagmorgen is er om 10.00 uur een eucharistieviering in de Burekapel.
  • Vrijdagmorgen is er om 10 uur  een bijeenkomst van de pastoraatsgroep in de Burekapel.
  • Zondag is er om 10.00 uur een eucharistieviering met pastoor Henk Nota en een wekelijks wisselend groepje leden van het Sint Clemenskoor onder leiding van Sip Boelens.