• Donderdagavond om zeven uur is er vergadering van het kerkbestuur in de pastorie.
  • Vrijdagmorgen om 10.00 uur is er een bijeenkomst van het pastoraat van de Sint Clemenskerk en het pastoraal team van Katholiek Vakantiewerk / Caritas Münster.
  • Volgende week zondag is er om 10.00 uur een Gezinsviering met Agatha Wetting en het Kinderkoor.
    Er is dan ook voorstellen voor het Vormsel.
  • De Mariakapel is dagelijks open van 9 tot 5 uur.