• De collecte van het diaconaal project van de oecumenische viering bestemd voor het werk van Ellen Spoelstra in vluchtelingenkampen op Lesbos heeft
     € 1.675,45 opgebracht. Alle gevers hartelijk dank!
  • Donderdagmiddag wordt de Wegwijzer in elkaar gezet in de Burekapel.
  • Vrijdagavond is er een bijeenkomst van de vrijwilligers van De Wegwijzer in de pastorie.
  • Volgende week zondag is er een Gezinsviering (Maria Lichtmis) met Agatha Wetting en het Kinderkoor.
  • De Mariakapel is dagelijks open van 9 tot 5 uur.