• Dinsdagmiddag is de vierde bijeenkomst van de 1e communiegroep.
  • Woensdagavond is er kerkbestuursvergadering in de Burekapel.
  • Donderdagmiddag is er overleg kerkenvisie in de Burekapel.
  • Vrijdagmiddag is er overleg voor de oecumenische viering in de Burekapel.
  • Aanstaande zondag is er om 10.00 uur een Eucharistieviering met pastoor Henk Nota en een groepje van het Sint Clemenskoor.
    Er zijn dan maximaal 30 bezoekers toegestaan, reserveren is noodzakelijk. Dit kan iedere zaterdag voorafgaan aan de viering van 17.00 tot 18.00 uur bij Tonny de Jong 06-53 838 626.
    Dit nummer vind u op onze website & ook het facebook-account van de St. Clemenskerk.  
  • De Mariakapel is dagelijks open van 9 tot 5 uur.