• Dinsdagavond om half acht is er een concert van Canite Tuba, entree gratis, collecte bij de uitgang.
  • Woensdagavond is er bestuursvergadering in de Burekapel.
  • Vrijdagmorgen is er een bijeenkomst van de pastoraatsgroep.
  • Zondag is er om 10.00 uur een Eucharistieviering met pater Louis Mulder en het Sint Clemenskoor.
  • Zaterdag- & zondagmiddag zijn er om 5 uur Duitse missen met het pastoraal team uit Munster.