• In de Goede Week zal de kerk vanaf Witte Donderdag weer toegankelijk zijn voor bezoekers.
  Er zijn dan maximaal 30 bezoekers toegestaan, reserveren is dus noodzakelijk. Dit kan iedere dag voorafgaand aan de viering van 17.00 tot 18.00 uur bij Tonny de Jong 06-53838626.
 • Een wisselend groepje van het Sint Clemenskoor is vanaf Witte Donderdag weer bereid de muziek- en zang te verzorgen.
 • De vieringen zijn op:
  Witte donderdag om 19.00 uur;
  Goede vrijdag om 19.00 uur;
  Paaszaterdag de Paaswake om 20.00 uur;
  Pasen om 10.00 uur.
 • Voor parochianen die de heilige communie willen ontvangen, kunnen contact opnemen met pastoor of koster, de telefoonnummers staan in de Wegwijzer.
 • Als de omstandigheden het toelaten hopen we op 24 mei (2e Pinksterdag) met een aantal kinderen uit groep 7 en 8 het Vormsel te doen.
 • De 1e Communie is gepland op zondag 13 juni om 11.00 uur.
 • De Mariakapel is dagelijks open van 9 tot 5 uur.