De collecte die afgelopen zaterdag en zondag is gehouden voor Afrika, van Stichting Ontwikkelingswerk Theo Kiewiet heeft het verrassend en verheugend grote bedrag van 3.200 euro opgebracht.
Alle gevers worden heel hartelijk bedankt voor hun bijdragen.

In december is tot Kerstmis dagelijks alleen de Mariakapel geopend, dat is van 9.00 tot 17.00 uur.

Zondag 9 december is er een eucharistieviering met pastoor Paul Verheijen en het Sint Clemenskoor, er is dan ook kinderwoorddienst.

Van de de adventsbrief van de bisschop liggen kopieën klaar in de kerk.

Dit jaar valt Kerstavond op zondag, er is dan om 10 uur geen viering.