Mededelingen voor de komende week:

Dinsdagmiddag is er in de pastorie om 4 uur een vergadering van de commissie de zich bezighoudt met het nieuwe interieur van de kerk.

Volgende week zondag is het Sacramentsdag er is dan om 10 uur een Woord en communieviering met Carin Molenaar en organist Yde Raap.

Op zondag 14 juni aanstaande zal het Sint Clemenskoor optreden in de Bonifatiuskapel in Dokkum.
Op deze parochie-dag van het hele bisdom zal op Bonifatiusdag iedereen worden uitgenodigd.

Het programma voor deze dag ziet er als volgt uit:
9.30 uur – inloop met koffie Bonifatiuspark
10.30 uur – viering met medewerking van het Clemenskoor van Ameland
11.45 uur – koffie met eigen gebakken taart, ontmoeting en muziek
13.00 uur – lunch en ontmoeting
14.30 uur – afsluiting

Het wordt zeer op prijs gesteld dat er ook parochianen meekomen, alles is gratis, ook de lunch, al zal er wel een collecte worden gehouden ter bestrijding van de onkosten.
Het is een mooie gelegenheid om elkaar op een positieve en ontspannen manier te ontmoeten.

En na de viering is er koffie in de Soos.
U bent van harte welkom.