De tijd na Pasen is een uitdagende tijd voor ons geloof.

Jezus is verrezen! Maar wat betekent dat?

Wat betekent dat voor ons leven hier en nu?

 

Jezus is gestorven….we weten allemaal wat dat betekent.

Want we weten van de pijn, het verdriet, de leegte, de verzuchting ‘hoe nu verder…?’

als een geliefde je is ontvallen..

Je bent uit balans, de weg soms kwijt, blijft over hem of haar praten.

En gaandeweg, met vallen en opstaan, groeit een nieuwe verhouding

tot je geliefde gestorvene en de wereld om je heen.

Dat gebeurde ook de vrienden van Jezus;

na een tijd van ontreddering groeide een nieuwe relatie tussen hen en de gestorven Jezus.

Ze geloofden heilig dat Jezus leefde; niet alleen voorbij de dood in liefde met zijn Vader

, maar sterker nog. Ze geloofden en ze beleefden dat ze een nieuwe band met Hem kregen.

Niet meer van mens tot mens, maar als bron, als liefde in hun leven.

Een kracht die hen gaande hield, die hen inspireerde……

We vieren deze dagen het feest van Jezus’ Hemelvaart.

Blijven wij met de leerlingen naar de hemel staren….

of komen wij tot onszelf en nemen we de uitdaging aan?

Zijn stem zal niet meer klinken op het meer van Genesaret,

in de synagoge van Kafarnaüm of in de wandelgangen van de tempel.

Hij legt óns het Woord des levens in de mond

om het te laten klinken tot aan het uiteinde der aarde.

 

Zijn handen zullen de kinderen van Galilea niet meer zegenen,

ze zullen geen zieken meer genezen langs de weg.

Hij zal geen troostwoorden meer spreken tot zondaars en verstotenen.

Hij legt óns de werken van barmhartigheid in handen, alle zeven,

opdat de wereld troost, vergeving en genezing zal vinden.

Nu zijn voeten niet meer zullen gaan over de wegen van zijn geboorteland,

wordt héél de aarde ‘heilig land’.

Nu Hij zetelt aan Gods rechterhand en daar voor ons een plaats bereidt,

roept Hij ons allen op de aarde te maken tot een plaats

waar mensen, zusterlijk en broederlijk in vrede leven.

 

Laten wij dan gaan, levend en getuigend van de Bron van Liefde,

want in de eerbied voor elkaar, hoe weerloos en klein mensen ook zijn,

wordt Hij levend, is Hij levend aanwezig.

 

Mede namens pastor Paul Verheijen

pastor Neeltsje Bouma