De Diocesane Werkgroep voor Liturgie zal in het najaar weer twee evenementen organiseren. Op zaterdag 17 september vindt in ‘Attractiepark Duinenzathe’ te Appelscha weer de Misdienaarsdag plaats. Voor de kosters in ons bisdom zal de werkgroep de Kostersdagen organiseren. Zoals gebruikelijk zullen deze op twee plekken plaats vinden. De eerste is op zaterdag 15 oktober in het Martinushuis te Sneek. De tweede Kostersdag is op zaterdag 22 oktober in het parochiecentrum van Hoogeveen. Meer informatie rond het programma en aanmelding zal binnenkort bekend worden gemaakt. Mocht u al vragen hebben of meer informatie willen hebben dan kunt u met mij contact opnemen: Pastoor V.A.H. Maagd, bisschoppelijk gedelegeerde voor de liturgie: 0527 – 60 20 61 / pastoormaagd@gmail.com