De heilige Martinus van Tours is patroon van veel parochiekerken in ons bisdom. Hij is ook de patroon van de stad Sneek en van de beide grote kerken in de stad, de rooms-katholieke Sint Martinuskerk en de protestantse Martinikerk. Beide kerkgenootschappen hebben de handen ineengeslagen om een muzikale theatervoorstelling rondom Sint Martinus te realiseren. De titel van de voorstelling luidt: Ik, Martinus. De voorstelling vindt plaats in beide kerken.
Ik, Martinus is het verhaal van de Heilige Martinus en masterstudent Marius. De historische Martinus was een onbaatzuchtig persoon. Een conclusie waar Marius niet om heen kan. Marius ziet zichzelf als artiest en droomt van een carrière in de muziek. In de realiteit gaan zijn dromen meedogenloos ten onder wanneer Marius’ ouders hun ware aard laten zien, het conservatorium de slechte resultaten verzwijgt, vriendschap geen vriendschap blijkt te zijn en onbaatzuchtigheid in de directe omgeving niet wordt waargenomen. De Heilige Martinus heeft een antwoord maar is dat wat Marius wil horen?
De avondvoorstellingen zijn op 11-12-13-14 november. Het eerste gedeelte van het muziektheater speelt zich af in de St. Martinuskerk waarna de bezoekers in een stoet met fakkels naar de Martinikerk lopen voor het tweede gedeelte.

Voor verdere info verwijzen wij u naar de website www.muziektheatermartinus.nl alwaar u de tickets voor 15 euro pp. digitaal kunt bestellen.