DIAKENWIJDING DUZIJN EN JELLEMA OP 20 SEPTEMBER

Diederik Duzijn en Arjen Jellema worden op 20 september tot diaken gewijd in de H. Bonifatiuskerk te Leeuwarden. De aanvang van de viering is 11.00 uur. Bisschop De Korte heeft het voornemen om hen ongeveer een half jaar later in de kathedraal van Groningen tot priester te wijden.

Diaken Duzijn Diaken Jellema

Diederik Duzijn                           Arjen Jellema

Kandidaat-priester Diederik Duzijn (1963) wordt met ingang van 1 september benoemd in de samenwerkende parochies van Gorredijk. Oosterwolde, Drachten en Zorgvlied. Hij volgt daar pastoraal werkster Marie Tiesinga op die benoemd is in de HH. Petrus en Paulus-parochie van Heerenveen, Wolvega, Steggerda en Frederiksoord.

Diederik Duzijn voltooide in 2013 zijn theologiestudie aan de Universiteit van Tilburg. In de jaren tachtig heeft hij drie doctoraalstudies afgerond: klassieke talen, filosofie en semitische talen. Duzijn gaat wonen op de pastorie van Gorredijk.

Kandidaat-priester Arjen Jellema (1971) wordt met ingang van 1 oktober voor 0,6 formatieplaats benoemd in de parochies van Haren en Zuidhorn, en de Salvator-Maria en H. Walfried-parochie in Groningen. Daarnaast wordt hij voor 0,4 formatieplaats benoemd in de (studenten)parochie H. Augustinus in Groningen.

Jellema is nu nog pastoraal werker in Sneek, Roodhuis, Blauwhuis en Heeg (H. Antonius van Padua-parochie).