Zoals velen inmiddels weten heeft ons Bisdom Groningen/Leeuwarden een nieuwe bisschop gekregen. Mgr. Ron van den Hout wordt 3 juni ingewijd in de Kathedrale Kerk in Groningen. Wij feliciteren de nieuwe bisschop met zijn pauselijke benoeming en hopen op een goede samenwerking met onze eilandparochie. Op 8 juni zal hij reeds op Ameland zijn tijdens een pastoresdag van het bisdom. Er zal dan een Vesperdienst gehouden worden met alle pastores van het bisdom met aansluitend een rondleiding door de kerk en koffie.