Door de vakantietijd was het niet eerder mogelijk als in september om alle partijen om de tafel te krijgen. Maar inmiddels draait het overleg omtrent de herbouw en andere zaken weer volop.

In overleg met de parochies Dokkum en Burgum hebben we besloten om eerst onze eigen zaken op orde te brengen en daarna te zien op welke wijze onze samenwerking verder gestalte kan krijgen. Dat betekent dat wij eerst al onze energie richten op de herbouw van de kerk. Door het opstellen van een begroting heeft dhr. Jongsma voor ons inzichtelijk gemaakt, wat het kost om de kerk te herbouwen, dan wel wat de schade is. Daarover is nu overleg geweest met de verzekeraar.

In een goede sfeer zijn de diverse schadeposten besproken en geldelijk vastgesteld. Daarmee zijn we zover dat het inventarisgedeelte is afgerond naar onze tevredenheid. Wat verbrand is wordt  vergoed en voor de overige  schade worden de reiniging en herstel kosten vergoed. Ook de kosten van het opruimen , de steigers en de vervangende ruimte worden vergoed. De eerste betalingen zijn reeds binnen.

Voor het onroerende deel blijft de verzekeraar meekijken tijdens de bouw, om in gezamenlijk overleg eventuele nieuwe inbreng (W.C. – keuken -verwarming –e.d.) te verekenen met iets wat niet terug komt.

Ondertussen is dhr. Jongsma gestart met het z.g. vlekkenplan naar aanleiding van onze wensen en van wat we hebben opgepikt uit adviezen en opmerkingen uit de parochie. Als dit klaar is willen we het presenteren op een voorlichtingsavond, ergens direct na de herfstvakantie.

Bij deze onze waardering voor hen die de vieringen doen, pastores, koor, organisten, pastoraatsteam en de koffiedames.  Bedankt.

Ook langs deze weg een dankwoord aan pastor Nota die inmiddels het hele archief heeft geordend.

Dat zou voor ons een meerjarenplan geworden zijn. Henk Nota bedankt.

Ten slotte een dankwoord voor al die mensen die ons steunen middels raad en donaties.

Zo is er 21 sept. een uitvoering van het koor “Grenzeloos”‘  uit Opdam in de hervormde kerk te Nes,aanvang 20.15 uur De opbrengst wordt ter beschikking gesteld voor de herbouw van onze kerk . Bij voorbaat onze dank.

 

Het Bestuur