Noodtelefoon pastoraal team: 06 17 81 09 54

Als u een pastor nodig heeft, kunt u via het noodtelefoonnummer de ‘pastor van dienst’ bereiken. Onder noodgevallen wordt verstaan ziekenzalving of -zegen, overlijden, nooddoop en crisissituaties. De ‘pastor van dienst’ zorgt er dan voor dat een en ander geregeld wordt.

Het nummer dat u in noodsituaties moet gebruiken is: 06 17 81 09 54