De derde week van 2016 is de Week van Gebed voor de eenheid. Eenmaal per jaar, in deze week, is er een oecumenische dienst, samen met de Federatie Doopsgezind-Gereformeerd en de Hervormde gemeente Ameland. Het is een unieke gebeurtenis, waarin wij gezamenlijk ons Christen-zijn op Ameland kunnen vieren en beleven.

Elk jaar wordt het thema aangegeven door Christenen in een ander land. Het thema van 2015 werd bijvoorbeeld aangegeven vanuit Brazilië. Deze keer is de beurt aan Letland. Daar hebben ze gekozen voor het thema: ‘Het woord is aan jou’. Want wij zijn Gods volk en geroepen om zijn grote daden te verkondigen.

Een oecumenische werkgroep, bestaande uit mensen vanuit de verschillende kerken op Ameland, werkt het thema verder uit en organiseert de oecumenische dienst. Deze keer zal dat voor het eerst zijn met de nieuwe predikant van de Federatie Doopsgezind-Gereformeerd: Afke Boezewinkel. Een mooie gelegenheid om met haar kennis te maken.

Bij de Hervormde gemeente Ameland is er nog geen nieuwe predikant, Ds. Hartmut Ebmeier neemt die taak zolang waar.

Namens onze eigen kerk zitten pastor Neeltsje Bouma, Theo Kiewiet en Anneke Mosterman in de werkgroep.

Het is alweer een paar jaar geleden dat de oecumenische dienst in onze parochie werd gehouden. Om precies te zijn: op 20 januari 2013, dus vlak voor de brand die ons kerkgebouw verwoestte. Als locatie voor de oecumenische dienst van 17 januari 2016 is gekozen voor onze tijdelijke kerk: De Toel.

Er is tijdens die dienst ook een kinderwoorddienst.