De diocesane werkgroep Partnerverlies van het Bisdom Groningen-Leeuwarden organiseert elk half jaar in telkens een andere regio een Ontmoetingsdag voor mensen, die hun partner door de dood hebben verloren. De eerstkomende Ontmoetingsdag is in de regio Zuidwest Friesland op:

Donderdag 10 maart 2016 van 10.00 – 15.30 uur in de ‘Ontmoeting’ Europalaan 42, 8303 GK EMMELOORD

Het ‘ontmoeten’ staat op deze dag voorop, omdat praten met mensen, die kort of al langer geleden hetzelfde hebben meegemaakt, erg waardevol en helend kan zijn.

Pastor Bernard Buit zal een inleiding houden over verliesverwerking. Hij zal ook stilstaan bij de plaats, die God daarbij inneemt. De dag zal worden besloten met een korte viering. Voor koffie/thee en een lunch wordt gezorgd. Er wordt van u een bijdrage in de kosten gevraagd van € 12,00.

Als u het prettig vindt, kunt u iemand uit uw omgeving meenemen.

U kunt zich tot 2 maart 2016 opgeven bij de afdeling Pastorale Dienstverlening van het Bisdom Groningen-Leeuwarden, Ubbo Emmiussingel 79, 9711 BG Groningen via tel. 050-4065888 of l.winter@bisdomgl.nl.

Wilt u meer of andere informatie, dan kunt u bellen met: Mevr. A. van Diepen-Galama, tel. 0527-252418, Dhr. A. v.d. Rijdt, tel. 0527-615748, Mevr. M.H.A. Steen-Blom, tel. 0516-850820, Mevr. J. v. Mensvoort-Brugmans, tel. 0591-351596, Mevr. A. v. Mensvoort-Klijs, tel. 0591-351605, Mevr. M.H.A. Steen-Blom, tel. 0516-850820, Mevr. G. Schotanus-ten Berge, tel. 050-3012620

Na opgave ontvangt u rond 3 maart 2016 een programma, een routebeschrijving en verdere informatie over de ontmoetingsdag.