De collecte voor pater Markus in Mozambique, die gehouden is tijdens de oecumenische viering in de Hervormde Kerk te Hollum, heeft € 510,- opgebracht. Alle gevers hartelijk dank!