Doopsel

Op 9 februari jl. is door pastoor Verheijen in onze kapel gedoopt:

MARIJN   JACOB   BROUWER

zoon van Jacqueline Brouwer.

Van harte gefeliciteerd!

Paascollecte

De opbrengst van de collecte met Pasen is bestemd voor de kraamvrouwenkliniek van S. de Wind. Lees het artikel elders in dit blad.

Website

De website van onze parochie werd opgezet door Joop Beijaard, waarvoor hartelijk dank! Marleen v.d.Wal-Kooiker zal voor verder onderhoud zorgen. Haar e-mailadres is: marleenkooiker@hotmail.com. Hier kunt u dus uw mededelingen voor de site kwijt. Wilt u op de hoogte blijven van het actuele kerknieuws raadpleeg dan:  www stclemensparochie.nl.  

Sacramenten

De voorbereidingen voor het Vormsel en de 1e Communie zijn intussen weer volop aan de gang.De werkgroep voor de eerste communicantjes wordt bijgestaan door dhr. Diederik Duzijn, priesterstudent. De definitieve data zijn vastgesteld op 11 mei a.s voor de communicantjes en 27 april voor de vormelingen.

Barometer

Deze is op het moment stabiel.

Het comité “Herstel St. Clemenskerk staat” op de waakvlam totdat er weer een nieuwe aanleiding komt om de zaak op te warmen, b.v. voor de aanschaf van specifieke interieur onderdelen.