IN MEMORIAM

Theo Kiewiet 1923 – 2014

Theo, op Ameland bekend als Theo de smid, groeide op in een groot gezin van 11 kinderen op de boerderij van Joeke Willem op de Westhoek van Buren.Al jong had hij een grote passie voor paarden.

Na de oorlog vertrok hij naar Zwolle. Bij zijn oudere zus Antje en haar man leerde hij het smidsvak kennen.Daarna vertrok hij naar Ilpendam van waar uit hij op het fietsje ’s avonds naar Amsterdam ging en talrijke opleidingen volgde.In 1952 kwam hij terug naar Ameland en twee jaar later trouwde hij met Marie Kiewied. Ze kregen 3 zonen. In 1953 begon hij midden in Nes een eigen smederij.

Naast de paarden was voetbal zijn passie.Hij voetbalde niet onverdienstelijk in Zwolle en Ilpendam. En hij was er bij toen begin jaren 50 Geel-Wit nieuw leven werd ingeblazen.In de tachtiger jaren richtte hij de zaalvoetbalsport op.

Toen hun gezondheid parten ging spelen verhuisden Theo en Marie naar de Stelp waar ze tot aan hun dood een liefdevolle verzorging genoten. Vier jaar na de dood van zijn vrouw is ook Theo daar overleden.    

Rust zacht.
 

PAASCOLLECTE

De collecte voor FUHARA, het project van Stieneke de Wind, heeft € 749,88 opgebracht.

 

VORMSEL

Op 27 april j.l. zijn in onze kerk door de bisschop gevormd: 

Ilse Beekema
Silke Beijaard
AnnaLisa de Jong
Ilja Kiewied
José Kooiker
Jesse Kuperus
Kevin Metz
Menno Molenaar  
Justin Molenaar
Theo Molenaar  
Lieke van Schaik
Jonne de Vos
Merel de Witte

Van harte gefeliciteerd!

 

EERSTE COMMUNIE

Op 11 mei j.l. deden hun eerste communie:

Kimberly Mölenberg
Sil Kiewiet
Sanne de Vries
Julia Verbiest
Kaylee Aimée de Haan
Joaquin de Haan
Catharina Bakema
Denise Klunder
Lena v.d.Wal
Lisa Kienstra
Mayra Brouwer 
Nathalie Saalbrink.          

Proficiat met zijn allen!