BEDANKT

Tot mijn grote vreugde ontving ik heel veel gelukwensen voor mijn 60-jarig priesterfeest.Het is werkelijk aan Christus te danken dat ik Zijn en mijn ideeën overal kon verspreiden om Kerk en Christen te zijn. Hij hielp mij om priester te zijn en te blijven.Omdat het heel moeilijk is om iedereen persoonlijk te bedanken, doe ik het maar op deze manier.

Ik wens U allen mijn beste zegen en heel veel groeten.

Theo de Jong, w.p.

NIEUWE BESTUURSLEDEN

De nieuwe kerkbestuursleden zijn:
Jacqueline v.d. Geest-Metz – secretaris
Petrina Kuperus-De Jong – lid