DOOPSELS

Mart Kooiker
Zoon van Pedro en Hinke Kooiker

Merel Bulté
Dochter van Dennis en Joleen Bultë

IN MEMORIAM

José Kiewied 1944 – 2014
Haar vader was een geboren Amelander. Van hem kreeg zij haar grote liefde voor het eiland mee, Zelf werd ze geboren in Venlo en woonde later in verschillende plaatsen in het Limburgse land. Toch had Ameland een enorme aantrekkingskracht op haar en dat bleef zo. In 1966 trouwde zij met Geert Weijmans en in hun verkeringstijd kwamen ze met de brommer naar haar favoriete eiland op vakantie, ergens anders hoefden zij niet naar toe! Ameland bleef trekken en toen haar gezondheid minder werd, besloten ze in 2001 definitief op haar eiland te gaan wonen, daar voelde zij zich thuis. Ze heeft er ruim 12 jaar van kunnen genieten.

José was een lief, zorgzaam en bescheiden mens die nu een grote leegte achterlaat. Moge zij rusten in vrede.

Trees Brouwer – Beijaard 1921 – 2014
Op 93-jarige leeftijd is zij, omringd door haar kinderen, plotseling van ons heengegaan.
We zijn dankbaar voor haar leven, voor wat zij heeft mogen betekenen voor haar dierbaren en voor de gemeenschap. Dankbaar ook voor de wijze waarop ze is heengegaan, zonder lang ziekbed en zonder pijn. Trees was rijk gezegend met kinderen en klein- en achterkleinkinderen, ja zelfs met een achter-achterkleinkind.
Daarnaast was er het grote verdriet om het verlies van haar man Theo, van Bernhard haar zoon en van de kleinkinderen Michel en José.
Trees was een diepgelovige vrouw, ze aanvaardde het kruis dat ze te dragen kreeg en zocht haar toevlucht bij Maria.

Haar kaarsje was helemaal opgebrand, haar geest bleef helder tot het laatst toe. God heeft haar nu thuisgehaald. En dat is goed zo, Heer geef haar de eeuwige rust.

Herdertjestocht
Op zaterdag 20 december vindt deze kerstspeurtocht voor kinderen van Nes en Buren weer plaats. Start om 19.00 uur bij de Kard. de Jongschool.

Vesperdienst
Deze wordt gehouden op 21 januari a.s. in de Westerlaankerk te Hollum o.l.v. T.Kiewiet en Z Haagen.