Afgelopen vrijdag presenteerde Pastoor Henk Nota zijn boek over de genealogie van de familie Gerben Pieters de Jong van Ameland. Hij heeft een enorm werk verricht deze familie op een duidelijke manier in kaart te brengen. Het is een prachtig boek geworden!
Naast de boeiende presentatie was het ook een gezellig samenzijn met de nazaten van de familie de Jong.