PASTORAAL WERKER JELLEMA WORDT PRIESTER

Pastoraal werker, drs. Arjen K.H. Jellema (1971) wil de Kerk gaan dienen als priester. Hij is sinds 2007 werkzaam in de parochies Blauwhuis, Heeg, Roodhuis en Sneek, die per 1 januari j.l. samen de H. Anthonius van Padua-parochie vormen.

Jellema studeerde Geschiedenis en Mediaevistiek aan de Groninger Rijksuniversiteit. Zijn speciale belangstelling ging daarbij uit naar de geschiedenis van het fenomeen bedevaart en de hagiografie. Na het behalen van de beide doctoraalbullen (over de bedevaarten naar Maria van Tienray en de Heiligdomsvaarten van Maastricht), heeft hij ook de universitaire lerarenopleiding in Groningen succesvol afgesloten.

Daarna studeerde hij theologie aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht. In deze periode is hij gedurende drie jaar verbonden geweest aan het Ariënsconvict. Binnen de theologie hebben de systematische theologie, waar hij als student-assistent actief was, en de liturgie zijn speciale aandacht. Met een scriptie over de Eucharistische aanbidding, bij professor dr. H. Rikhof, werd de studie theologie bekroond met de doctoraalbul.

In overleg met het bisdom is voor Arjen Jellema een speciale route naar de wijdingen uitgestippeld. Professor Rikhof zal daarbij zijn begeleider zijn. Naar verwachting zal Jellema in het najaar de diakenwijding ontvangen en een half jaar later de priesterwijding.

Priesterkandidaat Sander Zwezerijnen heeft de bisschop laten weten dat hij besloten heeft samen met zijn vriendin een toekomst op te bouwen en de weg naar het priesterschap te beëindigen.  De bisschop zal paus Franciscus vragen om een dispensatie van de celibaatsgelofte die Sander bij zijn diakenwijding heeft afgelegd.