De jaarlijkse Startdag Vastenaktie in het Noorden zal ook dit jaar weer worden gehouden! Let op: de dag is dit keer niet in januari, maar al in november 2015! Zo bent u al eerder op de hoogte van het beschikbare materiaal en wordt u ingelicht over het centrale project. Bovendien begint de Vastenperiode in 2016 erg vroeg, zodat het ons zinvoller leek om de bijeenkomst te vervroegen naar november.

Zaterdag 21 november 2015
10.15-15.30 uur
Inclusief lunch
Zalencentrum Balk
De Gast 39
9801 AB te Zuidhorn

Wij bieden U een gevarieerd dagprogramma, waarmee u geïnspireerd wordt om ook in 2016 met hart en ziel campagne te voeren voor de Vastenaktie. De dag is bedoeld voor hen die zich als pastorale beroepskracht bezig houden met de Vastenactie, voor de leden van de VOM-groepen, voor vrijwilligers van kindernevendienst-groepen en catechesegroepen en voor de leerkrachten van katholieke scholen in ons bisdom.

Evenals andere jaren zal bisschop De Korte in ons midden zijn. Hij zal ingaan op de nieuwe encycliek ‘Laudato si’ van paus Franciscus over sociale rechtvaardigheid en ecologische problemen. Hij doet dat aan de hand van het centrale project van 2016 in Oeganda.

De dag wordt u aangeboden door Vastenaktie en het bisdom Groningen-Leeuwarden. Er zijn dus voor u geen kosten aan verbonden. Uitwisseling van ervaringen en waardevolle tips zijn altijd belangrijk op dit soort dagen! U bent van harte welkom!

U kunt zich opgeven bij l.winter@bisdomgl.nl of telefonisch: 050-4064888.