Beste lezer, sponsor,

via uw bijdragen, rechtstreeks, via de Vastenaktie en de collectes die vele jaren met Kerstmis werden gehouden is in Kenia en Nepal heel veel goeds gedaan tegen armoede. Dit is het lijstje van verleden jaar:

 • Er zijn 70 sponsors die 44 kinderen Kenia en Nepal garantie op onderwijs geven, hun gezin boven de armoedegrens tillen en hen daarmee een eerlijke toekomst geven.
 • In Nepal gaat de sponsoring nu vooral via 4 scholen voor meer dan 250 kinderen: er wordt voorzien in schoolkleding en schoolmaaltijden.
 • 50 Nieuwe gezinnen in Nepal kunnen gratis koken op biogas (eenmalig €150).
 • 2 Nepalese meren zijn schoongemaakt voor de visserij en recreatie.
 • In Kenia is een nieuwe school gebouwd en 300 kinderen van schoolkleding voorzien.
 • In Kenia zijn 1.000 klamboes (€4,50) uitgedeeld om kinderen en zwangere moeders te beschermen tegen malaria. Hiermee is de kindersterfte in de regio gereduceerd tot bijna 0 en er zijn 95% minder ziektegevallen door malaria.
 • Een duurzaam voedselgarantieproject voorziet in kwaliteitszaaigoed, kunstmest en een maïspelmachine voor meer dan 100 boeren in Kenia.
 • Een steenblokpers voorziet in het goedkoop maken van stenen huizen in Kenia.

Enkele van de belangrijkste totaalresultaten zijn:

 • ±80.000 kinderen en zwangere moeders slapen malariavrij onder klamboes
 • 6.650 kinderen gaan naar 35 veilige scholen,
 • 5.750 mensen hebben veilig drinkwater aan huis of dicht bij huis,                                                        
 • 3.814 gezinnen kunnen van een toilet gebruik maken,                                                      
 •  330 gezinnen kunnen 25 jaar lang gratis koken op biogas,                                            
 •  265 gezinnen hebben een inkomen via de veeprojecten.
 • 250 kinderen hebben hun opleiding kunnen afronden.
 •  93 buurtschappen kunnen hun tuin irrigeren voor voedselverbouw,  
 •  20 dakloze gezinnen hebben onderdak.

Graag willen we nog 2 seizoenen de voedselgarantie projecten blijven uitvoeren in  Kenia.

Daarnaast zijn er nog 4 klaslokalen te bouwen voor een nieuwe basisschool in Kenia.

Deze extra school in deze regio is nodig, omdat vanaf 2004 er geen kinderen meer sterven aan malaria en daardoor de schoollokalen meer dan 100 kinderen moesten herbergen.

In de Nepalese regio wordt nog enkele jaren gewerkt om alle arme boeren te voorzien van een biogasinstallatie.

De onderwijsprojecten zijn nog  minstens 5 á 7 jaar nodig voordat de regio’s in Azië en Afrika voldoende zelfredzaam worden.

Wij danken u hartelijk voor uw bijdragen namens de kinderen, vrouwen en kansarmen in Azië en Afrika. Wilt u meer weten, vraag gerust ons jaarverslag op of bezoek onze site: www.ontwikkelingswerktheokiewiet.nl       

Theo Kiewiet