Op 10 juni a.s. is het 60 jaar geleden dat pater Theo de Jong in Schotland tot priester werd gewijd, samen met 23 andere jongemannen van verschillende nationaliteiten. Dat gebeurde in de plaats Galshiels door de aartsbisschop van Edinburgh mgr. G.J. Gray.

Geboren werd hij op 18 mei 1925 te Nes en, zoals dat toen hoorde, op dezelfde dag gedoopt door pastoor v.d.Pavert. Het H.Vormsel kreeg hij toegediend door Kard. De Jong toen hij op het Klein Seminarie te Apeldoorn zat.

In de ziekenkamer van zijn oom Kard. De Jong droeg hij zijn eerste mis op.

In onze kerk droeg hij op 18 juli 1954 zijn eerste plechtige hl. mis op.

De st.Clemenskerk was kort te voren nog verfraaid met een prachtige godslamp,een nieuwe tweedelige communiebank en een met houtsnijwerk versierde biechtstoel. Boven die biechtstoel was bovendien een keramiek aangbracht van de barmhartige Samaritaan.

Het werd een heel feest op Ameland. In een feestelijke stoet, vooraf gegaan door bruidjes, werd de neomist naar de feestlijk versierde kerk begeleid waar een feestelijke viering werd bijgewoond door vele parochianen.

Theo had een grote wens: missionaris worden. Een jaar voor zijn priesterwijding had hij al de missionariseed afgelegd en was toegetreden tot de Witte Paters. Deze hadden hun werkgebied in Afrika. Dit heugelijk gebeuren werd vorig jaar al feestelijk herdacht en gevierd met en in de communiteit te Heijthuijzen. Zij werden Witte paters genoemd omdat ze in het wit gekleed waren naar het voorbeeld van de Noordafrikaanse inwoners. Kardinaal Lavigerie, stichter van de Witte Paters, dacht dat ze dan sneller geaccepteerd zouden worden door de Afrikanen.

Al snel vertok pater Theo naaar Oeganda. Per vliegtuig en het werd geen gemakkelijke reis.De vliegtocht duurde welgeteld vijf dagen. De eerste tussenstop was in Rome, voor een reparatie aan het toestel. Daarna ging het verder naar Egypte. Daar moesten insecten die aan boord gekomen waren verwijderd worden. Vervolgens was er nog een tussenstop in Soedan en uiteindelijk landden ze op het vliegveld van Entebbe. De bestemming was bereikt.

Toen moest, zoals tegenwoordig zo mooi genoemd wordt, het grote inburgeren beginnen. De taal, het Ruwenzori, de gewoonten en gebruiken. Dat viel allemaal niet mee. Maar met stug doorzetten bereik je veel en al gauw was pater Theo in staat om boodschappen voor zijn confraters te doen.

Later werkte hij in veel delen van het mooie Uganda en omdat de afstanden groot waren kwam er een motor.Tijdens de vele lange ritten over meestal ongebaande wegen kwam hij er achter dat er wel een hele goede engelbewaarder tot zijn beschikking had. Eens kwam hij zelfs in botsing met een geit die plotseling uit de struiken tevoorschijn schoot en een botsing kon dan ook niet uitblijven. Maar ook toen waakte de voorzienigheid en genas hij voorspoedig slechts een litteken op zoijn arm heriinert nog aan dit avontuur.Pater Theo had trouwens een heel groot vertrouwen in de voorzienigheid en voorsprekers in de hemel.Want later toen hij in een landrover reed, gaf die er plotseling de brui aan. Verscheidene deskundigen bogen zich er over, maar het mocht niet baten; het ding wilde niet meer starten! Totdat Theo op het lumineuze idee kwam om een beeldje van st. Jozef op het dashboard te plaatsen. En ziedaar… de motor sloeg weer aan en hij heeft er nog een tijdlang plezier van gehad.

Zijn laatste jaren in Uganda woonde hij in Mbarara. Hij zette zich met hart en ziel in voor de beweging van de PIONIERS. Dat is een groep mensen die ten strijde trekt tegen het overvloedige alcohol misbruik en alle nadelige gevolgen van dien.

Hij is nog steeds erg dankbaar voor de financiële ondersteuning die hij ruimschoots van de parochie op Ameland kreeg.

Ruim vijftig jaar heeft hij zijn zegenrijk werk in Oeganda kunnen doen.Met pijn in het hart keerde hij terug naar Nederland . In het klooster St.Charles van de Witte Paters te Heijthuijzen in het mooie midden-Limburg bewoont hij nu tot volle tevredenheid een appartement en fietst en wandelt dagelijks nog vele kilometers.Maar minstens eens per jaar keert hij terug naar Ameland om zijn hart op te halen aan de mooie natuur, de schaarse familieleden en de nog in leven zijnde kennissen op te zoeken.Dan geniet hij volop.

Wij hopen dat hij nog vele jaren in goede gezondheid van zijn oude dag mag genieten.Voor wie hem wil feliciteren, zijn adres is: Pater Theo de Jong Huize St Charles Op de bos 2 6093NC HEIJTHUIJZEN