1947-2012

Op 31 augustus is Tiemen overleden. Tiemen had graag iedereen willen bedanken voor de belangstelling en medeleven met zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en familie.

Tiemen stelde nooit iemand teleur als er een beroep op hem werd gedaan. Men kon altijd voor raad en daad bij Tiemen terecht. Hij was dan ook in staat om met de nodige humor veelal lastige situaties te relativeren. Tiemen was een sociaal bewogen mens en zeer ondernemend. En dan voornamelijk ondernemend in creatieve zin. Die creativiteit kwam veelal tot uiting in het bouw- en kluswerk dat Tiemen verrichtte. Maar verder ook door stukjes proza te schrijven voor de Amelander, het vakblad van Wagenborg, actief zijn bij de werkgroep van het Amelander woordenboek, bij dansgroep de Amelander en bij de EHBO-vereniging. Tiemen genoot van dit actieve leven en was dan ook zeer ondernemend met zijn kleinkinderen. Stilzitten kwam bij Tiemen niet veel voor.

Wij bewaren goede herinneringen aan hem.

 

De familie