Het ligt er maar net aan, waar je de klemtoon legt in dit gezegde. Op de ene manier kan het gehoord worden als een trap na, maar zoals ik het bedoel is het een compliment aan u als parochianen.
We hebben namelijk een spannend jaar achter de rug. De parochies van Burgum, Dokkum en Schiermonnikoog zijn per 1 januari 2017 gefuseerd tot de nieuwe Pax Christi-parochie met drie locaties. Dat was geen sinecure en er komt een groot compliment toe aan mijn collega pastor Diederik die als een oliemannetje zijn werk heeft gedaan om de raderen van de parochie Burgum weer in beweging te krijgen. Ik ben hem daar zeer dankbaar voor: hij wordt bedankt!

Maar er zijn nog zoveel mensen die ik dankbaar ben. Misschien denken ze zelf wel dat het niet veel voorstelt die hulp van hen. Het komt immers niet elke week voor, of het gaat om iets dat je toch al graag doet (zoals zingen bijvoorbeeld). Maar ik vind dat we gezegend zijn met een groot aantal vrijwilligers in onze parochie. Kijk maar eens naar onze uit de as herrezen kerk, die dagelijks vele bezoekers trekt en dat brengt de nodige inkomsten met zich mee! Maar dat kan alleen maar omdat er dames en heren zijn die als gastvrouw, gastheer klaar staan die ervoor zorgen dat de kerk en de Mariakapel in de zomer elke middag open zijn voor bezoekers. En denk ook aan al die mensen die zich als klusgroep druk hebben gemaakt voor de kerk (en nog steeds!) Soms haast tot onbegrip van het thuisfront! Denk aan degenen die de orgelbouwers hebben geholpen bij de opbouw van het orgel. Maar ik ben ook een supertrotse pastoor als ik de nieuwe bisschop mgr. Ron van den Hout nog geen week na zijn wijding onze kerk kan laten zien. Hij mag als een van de weinige bisschoppen een kerk inwijden in plaats van sluiten. Dat heeft hem vast ook vertrouwen gegeven in de toekomst in zijn nieuwe bisdom. Iedereen die dit mogelijk maakte wordt bedankt!

Zo zijn er natuurlijk nog veel meer mensen te noemen, maar dan krijg je een soort van alfabetische lijst van vrijwilligers. Daarom lijkt het me goed om nu nog alle kerkgangers te bedanken. Zonder uw komst is de zondagsviering een saaie aangelegenheid. Wanneer er mensen in de kerk zijn (het liefst veel mensen!) dan hebben we een levendige liturgie die voor God en mensen een feest mag zijn. Het is echt niet zo, dat u niet gemist wordt als u op zondag andere keuzes maakt dan de kerk! Ook u wordt bedankt!

Na al deze dankzegging is het goed om te zeggen dat u, jij, jullie nu eerst maar eens even moeten gaan genieten van een hopelijk mooie zomer, zodat de batterij eens even kan worden opgeladen. Dat geldt natuurlijk niet voor al degenen die de zomer gastvrijheid gaan geven aan toeristen. Wát u dat doet kan ik vanaf mijn bureau niet zien, maar néém het ervan zodat we na de vakantie fris kunnen beginnen aan een nieuw jaar voor de parochie met als hoogtepunt de kerkwijding op zaterdag 25 november. Dat wordt een feest voor alle parochianen van Ameland maar toch ook voor de mensen uit Dokkum, Schiermonnikoog en Burgum. U hoort daar nog meer van!
Een mooie en goede zomer toegewenst! U wordt bedankt!

mede namens pastor Diederik Duzijn en pastor Henk Nota,

pastoor Paul Verheijen