Het bestuur van de St. Clemensparochie nodigt de parochianen en overige belangstellenden uit voor de 3e informatieavond over de herbouw van onze kerk. Deze avond zal worden gehouden op:
Vrijdag 10 oktober 2014 om 20.00 uur in de Toel te Nes

Het bestuur zal een toelichting geven over de afgelopen periode en de komende procedures.

De begeleider van het bestuur, de heer Jongsma, alsmede de architect dhr. Bouwstra, en mogelijk andere betrokkenen bij het bouwproces zullen deze avond ook aanwezig zijn voor toelichting en het beantwoorden van vragen. De heer Jongsma geeft hierbij al een toelichting over de vertraging en de werkzaamheden die gemoeid zijn met de voorbereiding:
De voorbereidingen van de herbouw van de St. Clemenskerk te Nes Ameland heeft nog al wat vertraging op gelopen. De belangrijkste reden van vertraging is wel dat de voorbereiding behoorlijk meer tijd vergt dan wij (SBKGF) voorzien hadden. Het uitgangspunt is altijd geweest dat kwaliteit voor snelheid gaat. Daarnaast zijn de mogelijkheden onderzocht om van de kerk een multifunctioneel centrum te maken; de hoofdfunctie kerk bleef en blijft voorop staan natuurlijk. Het feit dat de kerk een rijksmonument is speelt in deze ook mee. Deze status heeft de kerk nog steeds. Het kerkbestuur wil deze status ook graag houden. Mede omdat voor rijksmonumenten subsidie op onderhoud verkregen kan worden. De RCE koppelt de monumentenstatus aan het plan voor de herbouw en vindt dat daarvoor een architect een plan moet maken. De architect moet ruime ervaring hebben met rijksmonumenten en bij voorkeur ook met gebouwen die door Pierre Cuypers ontworpen zijn. Het parochiebestuur heeft een aanbod van Menno Pothof (voormalig monumentenarchitect bij Hus en Hiem) gekregen om te helpen bij de herbouw. Hij heeft kennis aan Cor Bouwstra. Bouwstra is heeft een architectenbureau in Vianen. Het kerkbestuur heeft besloten deze architect in te schakelen. Bouwstra is betrokken bij de restauratie van kasteel de Haar in Haarzuilens en was ook uitgenodigd om in te schrijven op het Rijksmuseum. Beide ontwerpen zijn van Pierre Cuypers. Voor het ontwerp moet een totaalvisie opgesteld worden. Dit geld voor het exterieur als wel het interieur. Pas als deze visie aan de RCE voorgelegd wordt zal de RCE zich nader uitspreken over het handhaven van de monumentenstatus. Dat het handhaven van de monumentenstatus niet voor zich zelf spreekt hebt u kunnen zien bij de molen in Burum. Nu zijn beide niet te vergelijken maar toch. Op 24 september zal het ontwerp met de visie voorgelegd worden aan de gemeente waarbij de RCE en Hus en Hiem als adviseurs aan schuiven. Na deze bijeenkomst zal duidelijk zijn of de gekozen richting voortgezet kan worden. Dan kan ook de vergunning aangevraagd worden. Een en ander vergt veel voorbereiding. Hoe zorgvuldiger de voorbereiding hoe eenvoudiger straks de uitvoering. Als de visie en het ontwerp door de adviespartijen omarmd worden zijn we een grote stap verder. Gewerkt kan dan worden aan bestek, detailtekening, constructieberekeningen, installatietekeningen etc. Op het gevaar af dat er nog vertraging o zou kunnen treden verwachten wij dat de herstel werkzaamheden in het voorjaar van 2015 kunnen aanvangen. Ik hoop u op deze wijze enig inzicht gegeven te hebben in de stand van zaken aangaande de herbouw en de vertraging die is ontstaan.
Leeuwarden 15 september 2014, Jouke Jongsma directeur SBKGF