Er is een bijzondere uitgave van het bisdomblad Spreek! verschenen ter gelegenheid van het afscheid van Mgr. De Korte als bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden.

Pastores, parochianen en bisdompersoneel zwaaien in persoonlijke bewoordingen de bisschop uit. Verder staan er in deze bijzondere editie veel citaten en foto’s uit de ruim zeven jaar dat Mgr. Gerard de Korte bisschop van Groningen-Leeuwarden was.

U kunt de digitale versie bekijken op de website www.bisdomgl.nl. Voor een papieren exemplaar kunt u bellen met het bisdom: 050-406 5888. Tegen verzendkosten krijgt u dan een of meerdere exemplaren toegestuurd.