Met Pasen wordt er gecollecteerd voor het voedselgarantieplan in Kenia., partnerorganisatie van de stichting van Theo Kiewiet die dit plan uitvoert in samenwerking met Caritas en medefinancier de Kees Kant foundation. Vorig jaar werden er 40 boeren geholpen met een nieuwe maïspelmachine. De opbrengst is bijna verdubbeld en het was dus een succes. Nu gaan we proberen nog eens 40 boeren te helpen hun productie te verbeteren en de opbrengst langer te kunnen bewaren zoals vorig jaar al is gelukt.

Van harte aanbevolen.