KeniaMet Pasen is er gecollecteerd voor het voedselgarantieplan in Kenia.

De partnerorganisatie van de stichting van Theo Kiewiet voert dit Vastenaktieproject uit in Kenia ook namens de Caritas en medefinancier Cees Kant Foundation.

Vorig jaar werden 40 boeren geholpen om voldoende voedsel te produceren en te bewaren voor het geval er (zeer) langdurige droogte gaat heersen. De oogstopbrengst is bijna verdubbeld en het was dus een succes. Met een nieuwe maïspelmachine die door de collecte met Kerstmis is voorzien kan het productieproces worden verbeterd.

Nu gaan we proberen nog eens 40 boeren te helpen hun productie te verbeteren  en de extra opbrengst langer te kunnen bewaren zoals dat vorig jaar al is gelukt.

De collecte heeft €1.099,54 opgebracht, iedereen hartelijk bedankt voor deze bijdrage, namens de boerengezinnen in Kenia!

Meer info op www.ontwikkelingswerktheokiewiet.nl