Het Heilige Vormsel vindt dit jaar plaats op 27 april. De werkgroep o.l.v. Els Brouwer, Dorus Molenaar en Barbara Kooiker en de 13 kinderen die het vormsel gaan doen, zijn inmiddels van gestart gegaan met de voorbereidingen hiervoor.