De Vormsel-werkgroep bestaat uit Els Kiewied, Barbera Kooiker en Dorus Molenaar. In de Kerstvakantie komen we voor het eerst bij elkaar en beginnen met de voorbereidingen. Er wordt in overleg met het Bisdom een datum gepland voor de Vormselviering. Ook worden data afgesproken voor bijeenkomsten van ouders en de kinderen. De mappen worden klaargemaakt en de uitnodigingen worden uitgedeeld. Na de Kerstvakantie gaan we naar de Kardinaal de Jongschool en gaan we in groep 8 uitleggen wat het Vormsel eigenlijk betekent. Als voorbereiding op het Vormsle gebruiken we het project van Liesbeth Stalmaier: In vuur en vlam. Een eigentijds project vol actie gericht op het zelf kiezen voor Jezus Christus en zijn missie. Het omvat zes bijeenkomsten en een na-Vormsel bijeenkomst:

Bijeenkomst 1: De Helper
Bijeenkomst 2: Contact door bidden
Bijeenkomst 3: Missie
Bijeenkomst 4: Vuur
Bijeenkomst 5: Ik geloof
Bijeenkomst 6: Uitdragen
Bijeenkomst 7: Gevormd. En nu?

Leven in de Geest van Jezus Christus is waar het bij het Vormsel om gaat en dat is vaak heel moeilijk. Meditatie, knutselen, puzzels maken, muziek, bidden, Bijbelverhalen, toneel, film enz. enz. Allerlei verschillende manieren om de kinderen op een leuke maar toch informatieve manier bezig te laten zijn met het geloof. De vrijdag voor het Vormsel gaan we met de kinderen nog een keer oefenen in de kerk. Dan zit de voorbereiding er op. Iedere keer blijkt in de evaluatie dat het voor de kinderen een speciale dag is geweest.

Gedurende drie maanden zijn we met Arjanne Metz, Kyra Brouwer, Roos van Dijk, Robin Kooiker, Anne Uneken, Jan Molenaar en Isabel Oud een zoektocht aangegaan en zoals iedere keer, zeggen we ook deze keer na afloop dat het een prachtige, inspirerende periode was. We zijn dan ook dankbaar dat we dit mogen doen.

De Vormselwerkgroep

Amelandfoto-vormsel-2016-178