Wij zijn op zoek naar iemand die het kopieerwerk van de Wegwijzer over wil nemen van Astrid Brouwer. De Wegwijzer verschijnt vanaf september 7x per jaar, synchroon met het parochieblad Dokkum. De kopij wordt kopieer-klaar aangeleverd door de eindredacteuren.
Tevens zoeken we nog hulp bij het Roggefeest en de kermissen in Nes en Ballum voor het bemensen van de patatkraam. Zeg niet nee, maar doe mee.…