In deze wegwijzer vindt u o.a. de berichten van het kerkbestuur en bisdom en de wijziging van de grafrechten.

wegwijzer december