Zondag 23 november was een bijzondere dag voor onze parochie. De zondag was het feest van Christus Koning maar ook de naamdag van onze patroon heilige: Sint Clemens.

De voorganger in de eucharistieviering was pastoor Henk Nota. Na de gewone eucharistieviering, die zoals gewoonlijk volgens de Romeinse Ritus wordt gevierd, was er een plechtigheid waar de fraaie icoon van de H. Clemens Romanus werd gewijd. De wijding ging volgens de Oosterse Ritus. De priester droeg daarbij een andere, kleurrijke, kazuifel en zwarte bonnet. De icoon is aan onze parochie geschonken door mevrouw Wies van der Meer.

Een Icoon is een afbeelding van Christus, de Moeder Gods of een heilige.

Iconen behoren tot de Oosters christelijke traditie en zijn onlosmakelijk verbonden met het kerkelijke en spirituele leven van deze kerken en gelovigen.

Een icoon is voor de oosterse kerk een werk waarvoor Gods zegen gevraag wordt Iconen worden niet aanbeden want aanbidding komt alleen de Drie-enige God toe. Iconen worden door de gelovigen geëerd.

Voor Christenen was en is tot op de dag van vandaag, het beeld een mysterium en zij beschouwen het als een drager van Goddelijke energie en genade.

Het is de bedoeling dat de icoon van Sint Clemens een prominente plaats krijgt in onze nieuwe kerk.

Na de icoonwijding was er een delegatie uit Beckum Duitsland die de opbrengst van een collecte overhandigde aan Joke Beekema, vice-voorzitter van het kerkbestuur. Pastoor Robert Winshuh wilde de opbrengst van zijn afscheidsdienst in zijn vorige parochie graag gebruiken voor herstel van de Sint Clemens kerk. De opbrengst was ongeveer 1500,- euro maar hij heeft het zelf aangevuld tot het bedrag van 1878,- euro. Overeenkomend met het jaartal waarin onze kerk is gebouwd. Pastoor Winshuh is uitgenodigd om als de kerk weer in gebruik is, een keer voor te gaan in een gezamenlijke Amelander/Duitse viering.

Als dank kregen mevrouw Wies van der Meer en Pastoor Robert Winshuh een handgeschilderd lei met de afbeelding van onze kerk en een mandje met eilander producten. Na de kerkdienst was er natuurlijk weer een gezellige koffietafel waar velen gebruik van maakten.
 

IMG_5717
IMG_5688
IMG_5691 IMG_5700 IMG_5704 IMG_5710 IMG_5714 IMG_5720