Barometerstand herstelfonds St Clemenskerk en opbrengst huis-aan-huis collecte.

Vlak voor  de deadline van het ter perse gaan van de Wegwijzer is het gelukt een voorlopig eindresultaat van de huis-aan-huis collecte op Ameland te geven. Alle 32 collectebussen, op één na, zijn binnen en geteld. Voorlopig staat de teller van deze collecte op € 6.235,72!  Voorwaar een prachtige opbrengst. Bij deze wil het organiserend comité Herstel Sint Clemens alle gevers daarvoor hartelijke bedanken. In het bijzonder is dank verschuldigd aan de 32 collectanten en de vrijwilligers die collectebussen hebben uitgeleend en de verdeling van de wijken op zich hebben genomen. Naast deze huis-aan-huis collecte zijn er meer acties geweest voor het herstel van de kerk, wellicht weet u er al veel. Hier staan ze voor u op een rij:

Kardinaal de Jongschool (Haantje-actie)    € 2.275,-

Spontane (kaarten)acties van kinderen       € 137,79

Kirchengemeinde Pater van Doorn              € 2.000,-

Haringparty Stranders                                    €  604,-

Kaartenactie Persbureau Ameland               € 821,19

Oud ijzer uit kerk                                              € 1.600,-

Parochie Heilige Martinus                              € 2.500,-

Fancy Fair Parochie Burgum                          €  250,-

Kaartenactie in De Toel                                    €  595,-

Actie kampeerders Boomhiemke                    €  210,-

Een Duitse groep                                                €  100,-

Huwelijkscollecte                                                €  220,-

Een particulier bijdrage                                     €  301,60

Giften op banknummer herstelfonds             € 9.370,-

Huis-aan-huis collecte voorlopig                    € 6.301,72

Totaalstand op 9 juli 2013                        € 27.220,30

Natuurlijk is dit nog lang niet de eindstand. In de begroting is er voorlopig een geschat tekort van een ton. Dus we zijn al goed op weg! Het banknummer 10.18.45.758 blijft nodig tot de kerk klaar is, voor nieuwe leistenen en kerkinrichting dat niet onder de verzekering valt. Wordt vervolgd.