ClemenskoorHet St.Clemenskoor is in 1966 opgericht door een groep dames. Er bestond toen ook nog een mannenkoor.  Van dat mannenkoor hebben enkele heren zich aangesloten bij het St.Clemenskoor, dat vanaf toen verder ging als gemengd koor. Organist was Petrus Brouwer, na zijn overlijden opgevolgd door zijn broer Jan Brouwer. Dirigent van het eerste uur was Johan Oud, het hoofd van de Kardinaal de Jongschool. Daarna kwam Frans Lans. Sinds 1977 is Sip Boelens dirigent, hij is later tevens organist geworden.

Het St.Clemenskoor bestaat momenteel uit 35 leden. Het koor verzorgt de zang tijdens drie zondagsdiensten per maand. Verder zingt het koor bij rouw- en trouwdiensten. Het repertoire bestaat naast traditionele, meerstemmig Latijnse en Nederlandse misgezangen, ook uit oude en hedendaagse lofzangen in meerdere talen. Ook gospels en spirituals worden gezongen.

Het koor heeft ook een tweetal cd’s in eigen beheer uitgebracht. Een cd met mis- en lofzangen en een cd met bekende kerstliederen en een aantal ‘Amelander’ kerstliederen, waaraan ook het jongerenkoor en het kinderkoor van onze parochie hebben meegewerkt. Door de brand begin dit jaar is allemuziek verloren gegaan, maar met hulp van collega-kerkkoren heeft het St. Clemenskoor een start kunnen maken met het repertoire dat nodig is voor de zondagsdiensten, die voorlopig worden gehouden in het verenigingsgebouw naast de kerk.

Bestuur:

  • Voorzitter Anneke Mosterman Duinlandsweg 2 Buren 543615
  • Secretaris Theresia Verbiest Fabriekspad 12 Buren 543326
  • Penningmeester Johan Brouwer Molenplaat 7 Nes 543414
  • Lid Sip Boelens Hazeweg 14 Buren 542486
  • Lid Durita Molenaar P. Scholtenweg 5a Buren 542769

Wil je meezingen? Meld je aan bij één van de bestuursleden!