De redactie van de Wegwijzer wordt gevormd door:

  • Corrie Mosterman
  • Joke Mosterman
  • Pastor H. Nota

Inlever mailadressen kopij Wegwijzer: aa.mosterman@knid.nl, joke@vlindertuin-ameland.nl

Misintenties kunnen worden doorgegeven aan Door Brouwer,  email wp.brouwer@knid.nl
De bijdrage voor de misintenties kunt u overmaken op IBAN NL76RABO0136100163 t.n.v. St Clemens Rectoraat Ameland te Nes-Ameland o.v.v. misintenties.