De koster Theo Kiewiet is belast met de dagelijkse gang van zaken.

Hij is bereikbaar op tel. 06-47004508 of op het adres Kardinaal de Jongweg 35a, 9163 HZ te Nes.