Door wijzigingen in de Wet op de Lijkbezorging is het reglement aangepast. Voorheen was door de Nederlandse wetgeving ‘de begraafplaats’ kortgezegd automatisch eigenaar van de grafmonumenten en – beplantingen op de begraafplaats. Nu zijn de rechthebbenden van het graf niet alleen gevoelsmatig maar ook voor de wet eigenaar. Dit heeft gevolgen voor de aansprakelijkheid bij schade.
Daarnaast is het door de wetswijziging makkelijker geworden voor het bestuur van de parochie om het grafrecht te beëindigen bij verwaarlozing van het graf. Ook is de rechthebbende van het graf nu zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen in zijn adresgegevens.
 
Contactpersoon begraafplaats: Jaap Kooiker
Tel: 0519 – 542792

TARIEVEN R.K. BEGRAAFPLAATS NES – AMELAND

ingaande 1-1-2022

Met ingang van 1-1-2022 zijn er geen twee tarieven meer: grafrechten én onderhoud vallen nu onder één bedrag. Het kerkbestuur heeft de tarieven goedgekeurd in haar vergadering van 31 augustus 2021.

Soort tarief voorheen

 • Grafrecht voor 20 jaar, enkel graf (1 persoon) €. 800,- (was 470,- + 230,-)
 • Verlenging grafrecht 10 jaar van enkel graf €. 400,- (was 235,- + 115,-)
 • Grafrecht voor 20 jaar, dubbel graf (2 naast elkaar) €. 1600,-
 • Verlenging grafrecht voor 10 jaar van dubbel graf (twee naast elkaar) €. 800,-
 • Grafrecht kindergraf 20 jaar €. 400,- (was 235,- + 115,-)
 • Verlenging kindergraf 10 jaar €. 200,- (was 120,- + 60,-)
 • Grafrecht urnengraf op urnenveld 20 jaar €. 400,- (was 235,- + 115,-)
 • Verlenging urnengraf op urnenveld 10 jaar €. 200,- (was 120,- + 60,-)
 • Plaatsingsrecht van urn in bestaand urnengraf €. 300,-
 • Plaatsingsrecht van urn in bestaand enkel graf €. 300,-
 • Plaatsingsrecht van urn in bestaand dubbel graf €. 300,-
 • Vergoeding bij verstrooiing op strooiveld €. 75,-

Grafrechten

Stand van zaken grafrechten per 1-8-2023

Opgezegde grafrechten per 1-1-2024

Wil je het grafrecht beëindigen, verlengen of overschrijven? Maak dan gebruik van het Formulier grafrecht