Contact

Voor informatie over de kerk kunt u contact opnemen met:

  • Koster Theo Kiewiet
  • Bezoekadres: Kardinaal de Jongweg 35a, Nes
  • Telefoonnummer 06-47004508

Verhuur kerk

Voor verhuur van de kerk kunt u contact opnemen met:

  • Henk Nota
  • Tel. 06-30613564
  • e-mail info@stclemensrectoraat.nl

Bezinnings- en retraitehuis Nij Foswerd

Nij Foswerd

Bezinnings- en retraitehuis “Nij Foswerd”
Kardinaal de Jongweg 35, 9163 JR  Nes
Inlichtingen: info@stclemensrectoraat.nl

Begraafplaats

Kerkbijdragen

Wij hebben de volgende kerkbijdragen vastgesteld:
– Kerkbijdrage volwassen € 75,-
– Kerkbijdrage jongeren van 18 tot en met 24 jaar € 20,-
– Misintentie € 10,-
– Doop, begrafenis betalend lid gratis
– Doop niet betalend lid € 120,-
– Huwelijk betalend lid € 250,-
– Huwelijk niet betalend lid € 500,-
– Begrafenis en koor niet betalend lid € 850,-

Verzoek automatische betaling

ANBI

Het Rectoraat van St. Clemens is aangesloten bij ANBI onder registratienummer 824100256.
Bij aftrekbare giften voor de Belastingen kunt u dit registratienummer opgeven.

Financiële gegevens

Bankrekening NL76 RABO 0136100163
t.n.v. St Clemens Rectoraat Ameland te Nes-Ameland.
Factuuradres: penningmeester@stclemensrecroraat.nl

Misintenties en kopij Wegwijzer

Misintenties kunnen worden doorgegeven aan Door Brouwer,  email wp.brouwer@knid.nl
De bijdrage voor de misintenties kunt u overmaken op IBAN NL76RABO0136100163 t.n.v. St Clemens Rectoraat Ameland te Nes-Ameland o.v.v. misintenties.

Inlever emailadressen kopij Wegwijzer:
Corrie Mosterman: aa.mosterman@knid.nl,
Joke Mosterman: joke@vlindertuin-ameland.nl