De bezoekersgroep bestaat uit:

  • Agnes Kiewiet
  • Annemarie de Jong
  • Gerard Ketelaars
  • Ans Mosterman
  • Theo Kiewiet
  • Simmie Molenaar

Wat doet de bezoekersgroep?

De bezoekersgroep bestaat al vele jaren en heeft als doel: Samen kerk zijn, om elkaar denken in plezierige en ook in minder plezierige omstandigheden.

In eerste instantie ging het vooral om zieken en mensen die met rouw te maken hadden. Later is dat uitgebreid met bezoekjes aan diegenen die de tachtigjarige leeftijd hadden bereikt. Ieder jaar, omstreeks hun verjaardag, krijgen de mensen van 80 en ouder een bezoekje namens de kerk door de leden van de bezoekersgroep.

In de regel bezocht de pastoor de ernstig zieken maar ook de overige leden gingen en gaan wel zieken bezoeken. We weten dat dit systeem niet echt volmaakt is, er worden beslist wel eens mensen vergeten, soms omdat we het niet weten. Bovendien komen we maar 3 of 4 keer per jaar bij elkaar en worden er gegevens uitgewisseld en taken verdeeld.

Ook is het zo dat niet iedereen op bezoek is gesteld. Gelukkig leven we hier in een kleine gemeenschap en zijn er vaak wel lieve buren, vrienden en kennissen, waar mensen op terug kunnen vallen. Niemand mag vergeten worden. Onze groep bestaat momenteel uit 5 personen en het zou fijn zijn als er nog meer mensen zich aan willen sluiten.

De ernstig zieken kunnen, als ze dat willen, bezoek krijgen van pastoor Verheijen. Hij is geregeld voor een Euchristieviering op het eiland en hij is dan wel bereid om zieken, die daar op prijs stellen, te bezoeken. Wilt u zich dan melden op de pastorie tel. (0519) 542599.