De Vormselgroep bestaat uit de volgende personen: Triveni Brouwer, Diana Metz en Martine Kienstra.

In de Kerstvakantie komen  we voor het eerst bij elkaar en beginnen met de voorbereidingen. Er wordt in overleg met het Bisdom een datum gepland voor de Vormselviering. Ook worden de data afgesproken voor de bijeenkomsten  van  de ouders en de kinderen. De mappen worden klaar gemaakt en de uitnodigingen worden uitgedeeld. Na de Kerstvakantie gaan we naar de Kardinaal de Jong school en gaan we in groep 8 uitleggen wat het Vormsel eigenlijk betekent. We gebruiken als voorbereiding op het Vormsel het project: Hoe bestaat het!!! Door middel van 7 stappen (bijeenkomsten) gaan we met de kinderen een zoektocht aan. Hier volgt een korte uitleg.

Hoe bestaat het !!! Geboren uit verwondering over het feit dat er van alles is en dat alles is zoals het is, te denken valt aan de prachtige natuur, geboorte van een kind enz.. Het had toch logischer geweest dat er niets was?

Eerste stap:
Wanneer alles zijn vanzelfsprekendheid  verliest……bij deze stap staan we bewust stil dat het niet vanzelfsprekend is dat er iets is.

Tweede stap:
Waar komt alles toch vandaan? Mensen van alle tijden en uit alle volkeren hebben bij deze vraag stil gestaan en er een antwoord op gezocht. We laten enkele Scheppingsverhalen horen.

Derde stap:
God als een vermoeden. Hierbij gaat het er om of er toch iets meer is in het leven wat je niet ziet. Hoe bestaat het? Er moet toch wel iets zijn?

Vierde stap:
Contact zoeken met God. Mensen hebben notie van God, maar ze willen meer. Ze gaan op zoek naar hem d.m.v. bidden. Wat is bidden eigenlijk?

Vijfde stap:
God maakt zich bekend. Als we meer over God willen weten dan zal God zichzelf bekend moeten maken en laten zien wie hij is. Mensen van alle tijden zijn op zoek naar God: de weerslag hiervan vind je in de Bijbel. Allerlei Bijbelverhalen bespreken we met de kinderen.

Zesde stap:
God maakt zich bekend  d.m.v . Jezus. Wie is Jezus? Wat wil God van Jezus. Wat wil hij van ons,dat zijn allemaal vragen die we proberen te beantwoorden.

Zevende stap:
Leven in de Geest van Jezus. Wij mensen moeten proberen te leven in de stijl hoe Jezus dat ons voordeed. Een groep mensen die dat doen vormen de Kerk.

Leven in de Geest van Jezus is waar het bij het Vormsel om gaat, en dat is vaak heel moeilijk. Meditatie, knutselen, puzzels maken, muziek, bidden, Bijbelverhalen, toneel, film enz. enz.  Allerlei verschillende manieren om de kinderen op een leuke maar toch informatieve manier bezig te laten zijn met het geloof. Tijdens de laatste bijeenkomst met de ouders,  voorafgaande aan het Vormsel, worden diverse zaken geregeld om de Vormselviering goed te laten verlopen. De vrijdag voor het Vormsel gaan we met de kinderen nog een keer oefenen in de kerk. De voorbereiding is ten einde en we hebben er alles aan gedaan om de Vormselviering tot een bijzondere dag te maken. En iedere keer blijkt tijdens de evaluatie met de kinderen dat het toch wel een zeer bijzondere dag is.